Przejdź do treści

Koło Naukowe AVADER

Studenckie Koło Naukowe AVADER

wbudowane systemy wizyjne (FPGA, Zynq SoC, eGPU),
kamery zdarzeniowe, obliczenia neuromorficzne,
drony i pojazdy autonomiczne

Wbudowane systemy wizyjne

FPGA, Zynq SoC, eGPU

Pojazdy autonomiczne,
drony

Wielowirnikowce, drony wyścigowe, autonomiczne pojazdy wyścigowe

Wbudowana sztuczna inteligencja

Sprzętowa akceleracja głębokich sieci neuronowych

Kamery zdarzeniowe, obliczenia neuromorficzne

Nowe podejście do przetwarzania obrazów

 

O nas

Studenckie Koło Naukowe AVADER powstało na przełomie 2014/2015 roku i działa przy Zespole Wbudowanych Systemów Wizyjnych, Laboratorium Systemów Wizyjnych, Katedry Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Czym się zajmujemy?

Jesteśmy grupą osób, które interesują się wbudowanymi systemami wizyjnym i sprzętową akceleracją algorytmów wizyjnych. Realizujemy badania i projekty związane z zaawansowanym automatycznym monitoringiem wizyjnym (AVSS – ang. Advanced Video Surveillance Systems), zaawansowanymi systemami wspomagającymi kierowcę (ADAS – ang. Advanced Driver Assistance Systems), samochodami autonomicznymi (AVs – ang. Autonomous Vehicles, Self-driving cars) oraz dronami autonomicznymi (UAVs – ang. Autonomous Unmanned Aerial Vehicles). Interesujemy się również tematyką wbudowanych systemów sztucznej inteligencji (ang. embedded AI), kamerami zdarzeniowymi, analizą danych z czujników LiDAR oraz obliczeniami neuromorficznymi. 

Jakie platformy sprzętowy wykorzystujemy?

Większość prac realizujemy z wykorzystaniem układów reprogramowalnych FPGA oraz układów Zynq (połączenie układu FPGA z systemem procesorowym ARM). Dysponujemy szeregiem kart ewaluacyjnych: Zybo, VC 707, VC 709, ZC 702, ZC 706, Smart Vision Development Kit, ZCU 104 oraz Kria. Ponadto część prac realizujemy na platformach embedded GPU – seria Jetson firmy Nvidia.

Działalność Koła

Udział w konkursach międzynarodowych (np. Xilinx Open Hardware), udział w Sesjach Studenckich Kół Naukowych, przygotowywanie publikacji na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz do czasopism, realizacja prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, udział w wydarzeniach promujących naukę i AGH tj. Dniach Otwartych, Festiwalu Nauki czy Nocy Naukowców.

Projekty

Projekty realizowane w ramach Grantów Rektora AGH

 

Partnerzy